Werkwijze

© ComMediArt.nlBent u op zoek naar structuur, rust en persoonlijke aandacht? Heeft u moeite om weer in een bepaald ritme te komen na een zware periode in uw leven? Of is uw situatie niet te veranderen en heeft u moeite om het te accepteren? Dan kunnen wij misschien iets voor u betekenen.

Iedereen die te maken heeft met onverwerkt verdriet, moeilijke situaties thuis of op het werk in verband met een chronische ziekte, of kinderen met gedragsproblemen, hebben vaak extra ondersteuning en begeleiding nodig om het dagelijkse ritme weer op een acceptabel, maar ook vooral een prettig leefniveau te krijgen. Wij begeleiden hierin. Dit doen wij met professionele hulpverleners die een ruime schat aan ervaring hebben. Wij voelen ons betrokken en gaan samen met u bekijken welke hulp u nodig heeft.

Via psychosociale ondersteuning in combinatie met een ondersteunende creatieve manier van denken en werken, bereiken wij opmerkelijke resultaten. Bij verlies door (echt)scheiding of overlijden, maar ook bij traumatische gebeurtenissen of een chronische ziekte in het gezin, verandert uw kijk op de wereld. Ook de mensen om u heen gaan anders naar u kijken of hebben moeite met de situatie.

Om opnieuw de balans te vinden is het fijn dat u niet alleen hoeft te worstelen, maar dat er iemand is die weet hoe u zich voelt en samen met u werkt aan het herstel. Wij maken hiervoor met u een stappenplan. Op deze manier kunnen we samen op een rustige manier bekijken hoe het werkt en hoeveel begeleiding u nodig heeft.

Acceptatie is hier het sleutelwoord, soms kun je de situatie niet zo krijgen zoals je het graag zou willen omdat iemand niet meer beter wordt of omdat er b.v. sprake is van een beperking. In dat geval is het van belang om in de huidige situatie veranderingen door te voeren die nodig zijn om het leefklimaat te verbeteren. Samen bekijken wat haalbaar en nog wel mogelijk is. Het brengt rust wanneer de dingen goed geregeld zijn en iedere betrokkene de tijd heeft om in de nieuwe situatie te groeien.

Tijdens de intake maken wij samen met u een stappenplan. Wat heeft u nodig om uw situatie te verbeteren en waar wordt de begeleiding uit betaald? Dit voorkomt dat u achteraf met nare verassingen komt te zitten. Op deze manier krijgt u meteen een duidelijk beeld van wat wij u kunnen bieden en of het aan uw verwachtingen voldoet, goede zorg blijft namelijk maatwerk.